Context English Ukrainian
02140000.xhp
tit
help.text
Error Codes in %PRODUCTNAME Calc Коди помилок у %PRODUCTNAME Calc
02140000.xhp
bm_id3146797
help.text
<bookmark_value>error codes;list of</bookmark_value> <bookmark_value>коди помилок; список</bookmark_value>
02140000.xhp
hd_id3146797
help.text
<link href="text/scalc/05/02140000.xhp" name="Error Codes in %PRODUCTNAME Calc">Error Codes in <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc</link> <link href="text/scalc/05/02140000.xhp" name="Коди помилок у %PRODUCTNAME Calc">Коди помилок у <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc</link>
02140000.xhp
par_id3150275
help.text
The following table is an overview of the error messages for <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc. If the error occurs in the cell that contains the cursor, the error message is displayed on the <emph>Status Bar</emph>. У таблиці описано повідомлення про помилки для <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc. Якщо помилка трапляється в комірці, що містить курсор, то повідомлення про помилку виводиться в <emph>рядку стану</emph>.
02140000.xhp
bm_id0202201010205429
help.text
<bookmark_value>### error message</bookmark_value> <bookmark_value>Повідомлення про помилку ###</bookmark_value>
02140000.xhp
bm_id3154634
help.text
<bookmark_value>invalid references; error messages</bookmark_value> <bookmark_value>error messages;invalid references</bookmark_value> <bookmark_value>#REF error message</bookmark_value> <bookmark_value>недійсні посилання; повідомлення про помилки</bookmark_value> <bookmark_value>повідомлення про помилки; недійсні посилання</bookmark_value> <bookmark_value>повідомлення про помилку #ПОСИЛ</bookmark_value>
02140000.xhp
bm_id3148428
help.text
<bookmark_value>invalid names; error messages</bookmark_value> <bookmark_value>#NAME error message</bookmark_value> <bookmark_value>нечинні назви; повідомлення про помилку</bookmark_value> <bookmark_value>повідомлення про помилку #НАЗВА</bookmark_value>
02140000.xhp
par_id3153968
help.text
Error Code Код помилки
02140000.xhp
par_id3125863
help.text
Message Повідомлення
02140000.xhp
par_id3151112
help.text
Explanation Пояснення
02140000.xhp
par_id3165766
help.text
none немає
02140000.xhp
par_id3169266
help.text
The cell is not wide enough to display the contents. Комірка занадто вузька, щоб показати вміст.
02140000.xhp
par_id3165767
help.text
none немає
02140000.xhp
par_id3169267
help.text
This value is outside of limits valid for this format Це значення виходить за межі, допустимі для цього формату
02140000.xhp
par_id3148645
help.text
Invalid character Неправильний символ
02140000.xhp
par_id3155854
help.text
Character in a formula is not valid. Символ у формулі не є правильним.
02140000.xhp
par_id3147397
help.text
Invalid argument Неправильний аргумент
02140000.xhp
par_id3153160
help.text
Function argument is not valid. For example, a negative number for the SQRT() function, for this please use IMSQRT(). Недопустимий аргумент функції. Наприклад, від'ємне число в функції SQRT() (у цьому випадку слід використати IMSQRT()).
02140000.xhp
par_id3154015
help.text
503<br/>#NUM! 503<br/>#ЧИСЛО!
02140000.xhp
par_id3155766
help.text
Invalid floating point operation Недопустима операція з рухомою комою