Context English Estonian
01020000.xhp
par_id631581375238556
help.text
The shortcut keys below are for the <emph>Pivot Table Layout</emph> dialog. Alltoodud kiirklahvid kehtivad dialoogis <emph>Liigendtabeli paigutus</emph>.
01020000.xhp
par_id3163827
help.text
Recalculates changed formulas in the current sheet. Arvutab kõik aktiivse lehe muudetud valemid uuesti.
01020000.xhp
par_id1729178
help.text
Recalculates all formulas in all sheets. Arvutab kõikidel lehtedel leiduvad valemid uuesti.
01020000.xhp
par_id3145245
help.text
Opens the <emph>Define Names</emph> dialog. Avab dialoogi <emph>Nimede määramine</emph>.
01020000.xhp
par_id3150967
help.text
Opens the <emph>Styles</emph> window where you can apply a formatting style to the contents of the cell or to the current sheet. Avab <emph>stiilide</emph> akna, kus saab aktiivsele lahtrile või lehele määrata vormindusstiile.
01020000.xhp
par_id3145162
help.text
Opens the Function Wizard. Avab Funktsiooninõustaja.
01020000.xhp
par_id3149197
help.text
Open Format Cells dialog Avab lahtrite vormindamise dialoogi.
01020000.xhp
par_id3149781
help.text
Opens the Thesaurus if the current cell contains text. Avab Tesauruse, kui aktiivne lahter sisaldab teksti.
01020000.xhp
bm_id3145801
help.text
<bookmark_value>spreadsheets; shortcut keys in</bookmark_value><bookmark_value>shortcut keys; spreadsheets</bookmark_value><bookmark_value>sheet ranges; filling</bookmark_value> <bookmark_value>arvutustabelid; kiirklahvid</bookmark_value> <bookmark_value>kiirklahvid; arvutustabelid</bookmark_value> <bookmark_value>lehtede vahemikud; täitmine</bookmark_value>
01020000.xhp
par_id3159251
help.text
Removes the current field from the area. Eeemaldab aktiivse välja alast.
01020000.xhp
par_idN1132C
help.text
Effect Efekt
01020000.xhp
par_id3153815
help.text
<emph>Effect</emph> <emph>Efekt</emph>
01020000.xhp
par_id3152790
help.text
<emph>Effect</emph> <emph>Efekt</emph>
01020000.xhp
par_id3154305
help.text
<emph>Effect</emph> <emph>Efekt</emph>
01020000.xhp
hd_id3149897
help.text
End End
01020000.xhp
hd_id3155825
help.text
Enter (in a selected range) Enter (valitud vahemikus)
01020000.xhp
hd_id3150760
help.text
F12 F12
01020000.xhp
hd_id3146142
help.text
F2 F2
01020000.xhp
hd_id3145353
help.text
F4 F4
01020000.xhp
hd_id3156063
help.text
F5 F5