Context English Estonian
01020000.xhp
par_idN10B07
help.text
Adds the next sheet to the current selection of sheets. If all the sheets in a spreadsheet are selected, this shortcut key combination only selects the next sheet. Makes the next sheet the current sheet. Lisab järgneva lehe aktiivsesse lehtede valikusse. Kui kõik arvutustabeli lehed on valitud, siis valib see klahvikombinatsioon ainult järgneva lehe ja muudab selle aktiivseks leheks.
01020000.xhp
par_idN10B00
help.text
Adds the previous sheet to the current selection of sheets. If all the sheets in a spreadsheet are selected, this shortcut key combination only selects the previous sheet. Makes the previous sheet the current sheet. Lisab eelneva lehe aktiivsesse lehtede valikusse. Kui kõik arvutustabeli lehed on valitud, siis valib see klahvikombinatsioon ainult eelneva lehe ja muudab selle aktiivseks leheks.
01020000.xhp
bm_id3145801
help.text
<bookmark_value>spreadsheets; shortcut keys in</bookmark_value><bookmark_value>shortcut keys; spreadsheets</bookmark_value><bookmark_value>sheet ranges; filling</bookmark_value> <bookmark_value>arvutustabelid; kiirklahvid</bookmark_value> <bookmark_value>kiirklahvid; arvutustabelid</bookmark_value> <bookmark_value>lehtede vahemikud; täitmine</bookmark_value>
01020000.xhp
par_id3155362
help.text
Changes the focus by moving backwards through the areas and buttons of the dialog. Viib dialoogi alade ja nuppude vahel liikumisel fookust tagasi.
01020000.xhp
par_id3147511
help.text
Changes the focus by moving forwards through the areas and buttons of the dialog. Viib dialoogi alade ja nuppude vahel liikumisel fookust edasi.
01020000.xhp
par_id3154871
help.text
Checks spelling in the current sheet. Kontrollib aktiivse lehe õigekirja.
01020000.xhp
par_id3149968
help.text
Copies or moves the current field into the "Column Fields" area. Kopeerib või liigutab aktiivse välja alasse "Veeruväljad".
01020000.xhp
par_id3148649
help.text
Copies or moves the current field into the "Data Fields" area. Kopeerib või liigutab aktiivse välja alasse "Andmeväljad".
01020000.xhp
par_id3144649
help.text
Copies or moves the current field into the "Filters" area. Kopeerib või liigutab aktiivse välja alasse "Filtrid".
01020000.xhp
par_id3152949
help.text
Copies or moves the current field into the "Row Fields" area. Kopeerib või liigutab aktiivse välja alasse "Reaväljad".
01020000.xhp
par_id3145209
help.text
Creates a document template. Loob dokumendimalli.
01020000.xhp
par_id3155849
help.text
Decreases the height of current row (only in <link href="text/shared/optionen/01060800.xhp" name="Compatibility">OpenOffice.org legacy compatibility mode</link>). Vähendab aktiivse rea kõrgust (ainult <link href="text/shared/optionen/01060800.xhp" name="Compatibility">OpenOffice.org-i pärandi ühilduvusrežiimis</link>).
01020000.xhp
par_id3150155
help.text
Decreases the width of the current column. Vähendab aktiivse veeru laiust.
01020000.xhp
par_id5104220
help.text
Delete cells (as in menu Edit - Delete Cells) Kustutab lahtrid (nagu käsuga Redigeerimine - Kustuta lahtrid)
01020000.xhp
par_id6407055
help.text
Displays or hides the formulas instead of the values in all cells. Lülitab väärtuste ja valemite lahtrites kuvamise vahel.
01020000.xhp
par_id3145140
help.text
Displays the comment that is attached to the current cell Kuvab aktiivse lahtriga seotud märkuse
01020000.xhp
par_idN1132C
help.text
Effect Efekt
01020000.xhp
par_id3153815
help.text
<emph>Effect</emph> <emph>Efekt</emph>
01020000.xhp
par_id3152790
help.text
<emph>Effect</emph> <emph>Efekt</emph>
01020000.xhp
par_id3154305
help.text
<emph>Effect</emph> <emph>Efekt</emph>