Context English Estonian
01020000.xhp
par_id6407055
help.text
Displays or hides the formulas instead of the values in all cells. Lülitab väärtuste ja valemite lahtrites kuvamise vahel.
01020000.xhp
par_id8070314
help.text
The ` key is located next to the "1" key on most English keyboards. If your keyboard does not show this key, you can assign another key: Choose Tools - Customize, click the Keyboard tab. Select the "View" category and the "Toggle Formula" function. Märk ` asub eesti klaviatuuril klahvi Backspace ees. Kui su klaviatuuril puudub see klahv, võid käsule omistada muu klahvi: vali Tööriistad - Kohanda, klõpsa sakil Klaviatuur. Vali kategooria "Vaade" ja funktsioon "Valemite kuvamine".
01020000.xhp
par_id8163396
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Plus key <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+plussmärk
01020000.xhp
par_id851550311052582
help.text
Selects all cells in the sheet. Valib kõik lahtrid lehel.
01020000.xhp
par_id9027069
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+F9 <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+F9
01020000.xhp
par_id971550311052582
help.text
Selects the current row or extends the existing selection to all respective rows. Valib terve aktiivse rea või laiendab olemasolevat valikut kõigi vastavate ridade võrra.
01020000.xhp
par_id9901425
help.text
Insert cells (as in menu Insert - Cells) Lisab lahtrid (nagu käsuga Lisamine - Lahtrid)
01020000.xhp
par_idN10AFC
help.text
Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Page Up <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+PgUp
01020000.xhp
par_idN10B00
help.text
Adds the previous sheet to the current selection of sheets. If all the sheets in a spreadsheet are selected, this shortcut key combination only selects the previous sheet. Makes the previous sheet the current sheet. Lisab eelneva lehe aktiivsesse lehtede valikusse. Kui kõik arvutustabeli lehed on valitud, siis valib see klahvikombinatsioon ainult eelneva lehe ja muudab selle aktiivseks leheks.
01020000.xhp
par_idN10B03
help.text
Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Page Down <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+PgDown
01020000.xhp
par_idN10B07
help.text
Adds the next sheet to the current selection of sheets. If all the sheets in a spreadsheet are selected, this shortcut key combination only selects the next sheet. Makes the next sheet the current sheet. Lisab järgneva lehe aktiivsesse lehtede valikusse. Kui kõik arvutustabeli lehed on valitud, siis valib see klahvikombinatsioon ainult järgneva lehe ja muudab selle aktiivseks leheks.
01020000.xhp
par_idN11326
help.text
Keys Klahvid
01020000.xhp
par_idN1132C
help.text
Effect Efekt
01020000.xhp
tit
help.text
Shortcut Keys for Spreadsheets Kiirklahvid arvutustabelites