Context English Oromo
03080000.xhp
bm_id3151384
help.text
<bookmark_value>spreadsheets; value highlighting</bookmark_value> <bookmark_value>values;highlighting</bookmark_value> <bookmark_value>highlighting; values in sheets</bookmark_value> <bookmark_value>colors;values</bookmark_value> <bookmark_value>wardiiwwan;gatii shooluu</bookmark_value><bookmark_value>gatiiwwan;shooluu</bookmark_value><bookmark_value>shooluu;gatiiwwan wardii keessaa</bookmark_value>
04060184.xhp
par_id2948879
help.text
<emph>Cumulative</emph> = 0 calculates the density function, <emph>Cumulative</emph> = 1 calculates the distribution. <emph>Walittiqaba</emph> (optional) = 0 faankishinii rukinaa herrega, Walitti qaba = 1 tamsaasa herrega.
04060184.xhp
par_id2915080
help.text
<emph>C</emph> = 0 calculates the density function, <emph>C</emph> = 1 calculates the distribution. <emph>C</emph>n dirqalee dha. <emph>C</emph> = 0 fankishinii rukkinaa shallaga, <emph>C</emph> = 1 raabsa shallaga.
04080000.xhp
par_id3151118
help.text
<variable id="function_list_text"><ahelp hid="HID_SC_FUNCTIONLIST">Opens the Function List deck of the Sidebar, which displays all functions that can be inserted into your document.</ahelp></variable> The <emph>Function List</emph> deck is similar to the <emph>Functions</emph> tab page of the <link href="text/scalc/01/04060000.xhp" name="Function Wizard">Function Wizard</link>. The functions are inserted with placeholders to be replaced with your own values. <variable id="funktionslistetext"><ahelp hid="HID_SC_FUNCTIONLIST">Ajajni kun foddaa<emph>Tarree Fankishinii</emph>fankishinoota galmee keetti saagaman huunda kan ifteessu dha.</ahelp></variable> Fodddaan <emph>Tarree Fankishinii</emph> caancaala fuulaa<emph>Fankishinii</emph> kan<link href="text/scalc/01/04060000.xhp" name="Function Wizard">Masakaa Function</link> waliin wal fakkaata.fankishinootni iddooqotan sagaamuun gatii keetii bakka bu'u.
05120000.xhp
par_id2414014
help.text
To apply conditional formatting, AutoCalculate must be enabled. Choose <emph>Data - Calculate - AutoCalculate</emph> (you see a check mark next to the command when AutoCalculate is enabled). Otoola dhangeessuu fayyadamuuf,Ofiinshallagiin kakafamuu qaba. Meeshaalee-qabeentota man'ee-Ofiinshallagii fili.(Yommuu ofiin shallagiin kakaafamee ajejjatti aansuun malkata mirkannefame ilaalta)
07090000.xhp
par_id3156289
help.text
<ahelp hid=".">Divides the sheet at the top left corner of the active cell and the area to the top left is no longer scrollable.</ahelp> <ahelp hid=".uno:FreezePanes" visibility="visible">Barruu xiyyoo gubbaa harka bitaa man'ee ka'aa jiru hiruun bakki gubbaa harkaa mirgaa lammata hin marfamuu.</ahelp>
func_eomonth.xhp
par_id3152766
help.text
<ahelp hid="HID_AAI_FUNC_EOMONTH">Returns the date of the last day of a month which falls months away from the start date.</ahelp> <ahelp hid="HID_AAI_FUNC_EOMONTH">Aduu guyyaa xumuraa ji'a kan <emph>ji'oota</emph> bay'ee <emph>guyyaa jalqabaa</emph> dura jiruu kenna.</ahelp>