Context English Catalan (ca_VALENCIA)
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Calc Help Vos donem la benvinguda a l'ajuda del $[officename] Calc
main0000.xhp
hd_id3147338
help.text
Welcome to the $[officename] Calc Help Vos donem la benvinguda a l'ajuda del $[officename] Calc
main0000.xhp
hd_id3153965
help.text
How to Work With $[officename] Calc Com treballar amb el $[officename] Calc
main0000.xhp
par_id3147004
help.text
<link href="text/scalc/01/04060100.xhp" name="List of Functions by Category">List of Functions by Category</link> <link href="text/scalc/01/04060100.xhp" name="Llista de funcions per categoria">Llista de funcions per categoria</link>
main0000.xhp
hd_id3154659
help.text
$[officename] Calc Menus, Toolbars, and Keys Menús, barres d'eines i tecles del $[officename] Calc
main0100.xhp
tit
help.text
Menus Menús
main0100.xhp
hd_id3156023
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/scalc/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link></variable> <variable id="main0100"><link href="text/scalc/main0100.xhp" name="Menús">Menús</link></variable>
main0100.xhp
par_id3154760
help.text
The following menu commands are available for spreadsheets. Les ordes següents del menú estan disponibles per als fulls de càlcul.
main0101.xhp
tit
help.text
File Fitxer
main0101.xhp
hd_id3156023
help.text
<link href="text/scalc/main0101.xhp" name="File">File</link> <link href="text/scalc/main0101.xhp" name="Fitxer">Fitxer</link>
main0101.xhp
par_id3151112
help.text
<ahelp hid=".">These commands apply to the current document, open a new document, or close the application.</ahelp> <ahelp hid=".">Estes ordes s'apliquen al document actual, obren un document nou o tanquen l'aplicació.</ahelp>
main0102.xhp
tit
help.text
Edit Edita
main0102.xhp
hd_id3156023
help.text
<link href="text/scalc/main0102.xhp" name="Edit">Edit</link> <link href="text/scalc/main0102.xhp" name="Edita">Edita</link>
main0102.xhp
par_id3154758
help.text
<ahelp hid=".">This menu contains commands for editing the contents of the current document.</ahelp> <ahelp hid=".">Este menú conté ordes per a editar el contingut del document actual.</ahelp>
main0102.xhp
hd_id3146919
help.text
<link href="text/shared/01/02180000.xhp" name="Links">Links</link> <link href="text/shared/01/02180000.xhp" name="Enllaços">Enllaços</link>
main0102.xhp
hd_id3148488
help.text
<link href="text/shared/01/02220000.xhp" name="ImageMap">ImageMap</link> <link href="text/shared/01/02220000.xhp" name="Mapa d'imatge">Mapa d'imatge</link>
main0102.xhp
hd_id0914201502131542
help.text
<link href="text/shared/01/02200000.xhp" name="Object">Object</link> <link href="text/shared/01/02200000.xhp" name="Objecte">Objecte</link>
main0103.xhp
tit
help.text
View Visualitza
main0103.xhp
hd_id3151112
help.text
<link href="text/scalc/main0103.xhp" name="View">View</link> <link href="text/scalc/main0103.xhp" name="Visualitza">Visualitza</link>
main0103.xhp
par_id3149456
help.text
<ahelp hid=".">This menu contains commands for controlling the on-screen display of the document.</ahelp> <ahelp hid=".">Este menú conté ordes per controlar la visualització en pantalla del document.</ahelp>