Context English Norwegian Bokmål
sbasic.tree
07
help_section.text
Macros and Scripting Makroer og skripting
sbasic.tree
0701
node.text
%PRODUCTNAME BASIC %PRODUCTNAME BASIC
sbasic.tree
070101
node.text
General Information and User Interface Usage Generell informasjon og bruk av brukergrensesnittet
sbasic.tree
070102
node.text
Command Reference Kommandoeferanser
sbasic.tree
07010202
node.text
Functions, Statements, and Operators Funksjoner, uttrykk og operatorer
sbasic.tree
07010201
node.text
Alphabetic List of Functions, Statements, and Operators Alfabetisk liste over funksjoner, uttrykk og operatorer
sbasic.tree
07010205
node.text
Advanced Basic Libraries Avanserte Basic-bibliotek
sbasic.tree
070103
node.text
Guides Veiledninger
sbasic.tree
0702
node.text
Python Scripts Help Pythonskript hjelp
sbasic.tree
070201
node.text
General Information and User Interface Usage Generell informasjon og bruk av brukergrensesnittet
sbasic.tree
070202
node.text
Programming with Python Programmering med Python
scalc.tree
08
help_section.text
Spreadsheets (Calc) Regneark (Calc)
scalc.tree
0801
node.text
General Information and User Interface Usage Generell informasjon og bruk av brukergrensesnittet
scalc.tree
0802
node.text
Command and Menu Reference Kommando og menyreferanse
scalc.tree
080201
node.text
Menus Menyer
scalc.tree
080202
node.text
Toolbars Verktøylinjer
scalc.tree
0803
node.text
Functions Types and Operators Funksjonstyper og operatorer
scalc.tree
0804
node.text
Loading, Saving, Importing, Exporting and Redacting Laster, lagrer, importerer, eksporterer og maskerer
scalc.tree
0805
node.text
Formatting Formatering
scalc.tree
0806
node.text
Filtering and Sorting Filtrering og sortering